Vanaf 1 december 2019 zullen alle cashbetalingen afgerond worden conform de door de overheid opgelegde regels (zie https://goedafgerond.belgium.be/). Voor de andere betalingen (bankkaart, kredietkaart, online platform) worden door ons geen afrondingen toegepast.

Onbeschikbare geneesmiddelen zijn een voortdurend en toenemend probleem, zowel in binnen- als buitenland. De media-aandacht van de laatste dagen is zeker niet onterecht: de groeiende onbeschikbaarheid van geneesmiddelen is nefast voor de gezondheid en levenskwaliteit van de patiënt! De apothekers zetten dagelijks alle middelen in om de gevolgen voor hun patiënten tot een minimum te beperken en oplossingen te voorzien.

De vakantie is gestart. Heel wat mensen trekken de natuur in en komen zo in contact met teken. Uit onderzoek blijkt dat iets minder dan de helft van de Vlamingen nog geen tekenverwijderaar in huis heeft. Bovendien blijkt dat ruim 60% van de Vlamingen zichzelf niet checkt op teken na een bezoek in de natuur. Bekijk eens dit filmpje!