Griep is een bemettelijke ziekte van de luchtwegen. Meestal genees je vanzelf na enkele dagen, maar bij sommigen kan griep ernstige gevolgen hebben. 65-plussers, zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren laten zich daarom het best ieder jaar vaccineren. Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Een droge hoest, hoofd- en keelpijn, koorts, spierpijn en koude rillingen zijn de belangrijkste ziekteverschijnselen.

Ziekteverschijnselen

Symptomen van griep zijn droge hoest,  hoofdpijn,  keelpijn,  koorts,  koude rillingen,  spierpijn, moeheid. Die klachten duren enkele dagen tot een week. Het kan enkele weken duren voordat je je weer helemaal beter voelt.

Besmetting

Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Er zijn verschillende grieptypes en elk jaar circuleert er meer dan één type. Omdat de circulerende virustypes jaarlijks veranderen, kan je elk jaar opnieuw griep krijgen. De Wereldgezondheidsorganisatie bepaalt elk jaar hoe de vaccins best samengesteld worden op basis van een inschatting welke types meest waarschijnlijk zullen circuleren.
Het virus zit in de keel, neus en luchtwegen van iemand die ziek of besmet is. Door hoesten, niezen en praten komen kleine druppeltjes met het virus in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet worden. Ook via de handen en voorwerpen kan het virus worden overgedragen. Griep is besmettelijk vanaf 1 dag voor tot 5 of 6 dagen na het begin van de symptomen.

Behandeling

Enkel comforttherapie is nutting: koortswering en hoestwering...