Mijngezondheid is een online portaal, ook wel "Personal Health Viewer" genoemd. Dit portaal geeft u een zicht op uw gezondheidsgegevens via één enkele toegangspoort. Het gaat om:

 

  • medische informatie die zorgverleners (uw huisarts, uw artsen in het ziekenhuis, uw apotheker …) elektronisch bewaren en delen;
  • informatie van uw ziekenfonds (bijv. over terugbetalingen) en van overheidsinstellingen (bijv. registratie van orgaandonatie);
  • informatie over patiëntenverenigingen via de website van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP).

Heeft u vragen over het portaal? Dan kan u de FAQ-pagina raadplegen of uw vraag stellen via het contactformulier.