Standaard heb je maximaal 3 maanden tijd om een voorschrift te gebruiken, maar er zijn uitzonderingen mogelijk. De arts kan de geldigheid verlengen tot maximaal 1 jaar. De einddatum van geldigheid kan je vinden op het bewijs van elektronisch voorschrift of onderaan je niet-elektronisch voorschrift. Op het portaal mijngezondheid kan je de nog openstaande medicatie voorschriften terug vinden (enkel de elektronische).
Als je binnen de termijn van geldigheid naar de apotheker gaat, dan zal je het voorgeschreven geneesmiddel aan terugbetalingstarieven krijgen (op voorwaarde dat je verzekerbaarheid in orde is en dat je voldoet aan de terugbetalingsvoorwaarden). Als de termijn van geldigheid verstreken is, dan kan je apotheker het geneesmiddel niet meer afleveren.

Om je een optimale dienstverlening te kunnen bieden en een goed gebruik van je geneesmiddelen te garanderen, registreert, verwerkt en bewaart je apotheker enkele persoons- en medische gegevens die jou aanbelangen.

Vanaf 1 december 2019 zullen alle cashbetalingen afgerond worden conform de door de overheid opgelegde regels (zie https://goedafgerond.belgium.be/). Voor de andere betalingen (bankkaart, kredietkaart, online platform) worden door ons geen afrondingen toegepast.